start

JAKOŚĆ PRZEDE WSZYSTKIM

Cel jest zawsze jeden – produkcja warzyw
wysokiej wartości odżywczej i zdrowotnej,
dzięki czemu zawsze będą one konkurencyjne
nie tylko lokalnie, ale także na międzynarodowych
rynkach spożywczych.

shadow

GRUPA PRODUCENTÓW AMPLUS

Jakość oraz bezpieczeństwo naszych produktów potwierdza powszechnie wdrożony standard GlobalGAP (uznawany na całym świecie - monitoruje łańcuch produkcyjny w zakresie czystości i bezpieczeństwa od momentu wysiewu aż po wysyłkę do klienta). Nasi producenci to prawdziwi lokalni eksperci upraw. Obecnie biorą dodatkowo udział w międzynarodowym programie Integrowana Produkcja, wdrażając elementy systemu gospodarowania, w którym w sposób harmonijny wykorzystują zdobycze techniki w zbilansowanej uprawie warzyw. Tradycyjnie specyfika naszych upraw oparta jest na dobrze dobranym płodozmianie, wiedzy dedykowanego agronoma oraz zapewnieniu warzywom optymalnych warunków wzrostu. Cel jest zawsze jeden – produkcja warzyw wysokiej wartości odżywczej i zdrowotnej, dzięki czemu zawsze będą one konkurencyjne nie tylko lokalnie, ale także na międzynarodowych rynkach spożywczych.

Wiedza zdobyta poprzez doświadczenie oraz wykorzystanie doradztwa dedykowanego agronoma powoduje, że wszystkie zabiegi agrotechniczne wykonywane są w optymalnym czasie z uwzględnieniem istniejących w danym momencie warunków atmosferycznych oraz doborem takich metod i środków, które przy danym roku dadzą najlepsze efekty w postaci plonu, ale także wyglądu produktu i jego wartości rynkowych.

Charakterystyka
gospodarstw
Producentów grupy

  • gospodarstwa członków Grupy Producentów Amplus dysponują glebami dobrej i bardzo dobrej jakości
  • członkowie Grupy w swoich gospodarstwach stosują nowoczesne maszyny i sprawdzone, tradycyjne metody uprawy gleby
  • stosują tylko odpowiednio dobrane dawki nawozów organicznych i mineralnych
  • uprawiają takie odmiany, które dają najlepsze plony przy warunkach glebowych i klimatycznych, w jakich prowadzone są gospodarstwa członków
  • stosują nowoczesne metody siewu